Klub kaktusářů v Novém Bydžově 1962-2010


Chcete-li přijměte toto mé krátké ohlédnutí již posledního žijícího a ještě kaktusařícího člena zakládající skupiny součastného Klubu kaktusářů Alberto Vojtěcha Friče v Novém Bydžově.

Na přelomu padesátých a šedesátých let minulého století pěstuje již několik lidí své kaktusy a dodejme, že bez valných úspěchů. V této době přichází myšlenka spojit tyto pěstitele do nějaké zájmové skupiny, kde by docházelo k výměně tak potřebných zkušeností, rostlin,semen a mnoho dalšího.

Zhruba po roční přípravě se sháněním různých informací a hlavně povolení se schází nepočetná skupina zanícených lidí a zakládá Kroužek kaktusářů při tehdejší Osvětové besedě.

To se píše 6. prosinec roku 1962 a u zrodu této události stojí tito zakladatelé: Zdeněk Smutný, Vojtěch Sír, Jaromír Vojtěch, Jindřich Kobr, Josef Vondráček, Ladislav Procházka, Jaroslav Dušátko. Morální oporou a dodavatelem všeho potřebného k naší činnosti byl tehdejší největší náš kaktusář amatér pan Vladimír Vojta z Pardubic.

Záhy se tato skupina rozrůstá o další zájemce o pěstování kaktusů jako Stanislav Stuchlík, Rudolf Hladík, Josef Větchev a mnoho dalších.

Toto společenství začíná žít a tvořit. První naše náborová výstava kaktusů byla ve výkladech firmy Komárek, která přinesla velký příliv nových a dodávám i módních zájemců o pěstování. Zanedlouho je nás skoro devadesát a zájem a členská základna se z nejrůznějších příčin začíná ztenčovat.

Současný Klub kaktusářů prodělal za uplynulých čtyřicet let mnoho a mnoho organizačních změn ale i mnoho vytvořil. Desítky našich výstav kaktusů i ve spolupráci se ZO CSCH v Novém Bydžově a ve Smidarech, se ZO CZS ve Vysokém Veselí až po ty nynější pod názvem HOBBY v prostorách novobydžovského výstaviště. Nespočitatelný počet odborných a cestopisných přednášek, množství tématických zájezdů za kaktusy doma i v zahraničí. To vše pro poznání a především rozšíření našich vědomostí.

Také musím vzpomenout datum založení tedy 6.12.1962 což čítá už řadu let nepřerušené úspěšné činnosti této jedny z nejstarší zájmových organizací ve východočeském regionu.

Několik kaktusářů pěstuje i subtropické rostliny ale především citrusy a k této skupině se připojuje i živořící organizace citrusářů a jedeme všichni společně i když členů výrazně ubývá. V každém případě nám chybí dorost a pokládám otázku proč??? Je to snad novou dobou, kdy každý může všechno a mnozí nic, nebo ta příslovečná pohodovost. Nový trend ukazujeme v našich součastných výstavách typu HOBBY, kdy každý může předvést své zájmové a sběratelské poklady na těchto výstavách a že tomu tak opravdu je ukazuje naše každoroční výstava HOBBY v prostorách novobydžovského výstaviště, kde nám jsou vytvářeny výborné podmínky.

Není v možnosti těchto řádků vzpomenout na vše a všechny ty, kdož vytvářeli skromné dějiny Kluby kaktusářů Alberto Vojtěch Friče v Novém Bydžově.

Jindřich Kobr v r. 2008
Novinky:


Účastníme se
Účastníme se
Hobby výstava 2023

hobby.jpg, 20kB

Medových slavností
na Hrádku u Nechanic
Sobota 29. 6. 2019

Medových slavností
na Hrádku u Nechanic
Sobota 29. 6. 2019

Termíny schůzí 2023

Fotky z Hobby výstavy 2022


Klub kaktusářů Alberto Vojtěcha Friče Nový Bydžov